Trening interpersonalny (4-5 dni – 40 – 50 godz.)

Trening ten jest niezwykłym doświadczeniem autentycznego spotkania z drugim człowiekiem, rozszerzeniem kontaktu ze sobą i innymi.

 • pozwala na poznawanie mechanizmów funkcjonowania w grupie i procesów oraz faz rozwoju grupy
 • uświadamia ograniczenia i bariery w kontaktach z innymi
 • daje możliwość zobaczenia siebie w oczach innych
 • poszerza umiejętności komunikacyjne
 • pozwala doświadczać relacji z innymi osobami
 • poszerza samoświadomość
 • pokazuje, w jaki  sposób wchodzi się w role, koalicje i rywalizacje
Trening asertywności (2×2 dni – 2×15 godz. lub 4 dni – 30-35 godz.)

Asertywność nie jest wrodzona. Wynika z nauczenia się w różnych sytuacjach określonego sposobu przeżywania i reagowania. Jeżeli człowiek, kontaktując się z innymi ludźmi, nie zdecyduje się stanowczo i jasno określać swoich praw inni, z konieczności, określą za niego jego rolę…

Udział w treningu:

 • daje możliwość nauczenia się bezpośredniego, uczciwego i stanowczego wyrażania wobec innej osoby swoich uczuć, postaw i opinii lub pragnień w sposób respektujący uczucia, postawy, opinie lub pragnienia tej osoby
 • pozwala na ćwiczenia asertywnych zachowań, jako alternatywy do zachowań biernych i agresywnych
Trening / warsztat komunikacji interpersonalnej ( 25 – 35 godz.)

Dobra, otwarta komunikacja jest gwarantem porozumienia między ludźmi oraz lepszego funkcjonowania w różnych sytuacjach kontaktu z nimi. Zdecydowanie wpływa na jakość relacji interpersonalnych.

Praca skupiać się będzie na:

 • ćwiczeniu umiejętności właściwego przekazu i odbioru komunikatu (tu m.in.: aktywne słuchanie, sfera werbalna i pozawerbalna  w komunikacji)
 • uświadomienie własnych barier komunikacyjnych
 • nadawanie komunikatów „Ja”
Warsztat z elementami komunikacji interpersonalnej, treningu twórczości i relaksacji
(najlepsza forma wyjazdowa 3 dni – ok.30 godz.)

Zintegrowane elementy dwóch warsztatów i treningu

 • integracja
 • podstawowe umiejętności komunikacyjne
 • wizualizacja i relaksacja
 • ekspresja i poszerzanie możliwości twórczych
Warsztat zawodowych relacji i interpersonalnych umiejętności ( 30 – 40 godz.)

Adresowany jest przede wszystkim do kadry kierowniczej, liderów grup itp.

Głównym zadaniem warsztatu jest  usprawnienie funkcjonowania w zespołach ludzkich, np. dyrektora  w kontaktach z  zespołem pracowników. Uczestnictwo w nim podnosi również umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i patowych.

Przedmiotem zajęć będą:

 • integracja
 • komunikacja
 • asertywność
 • negocjacje i mediacje, jako zintegrowane, wybrane elementy kilku, odrębnych warsztatów
„A to ja, kobieta” – program dla kobiet
(trening – forma wyjazdowa – 45 godz. lub  9 cotygodniowych 5 godzinnych spotkań)

Program dla pań, którym nie jest obojętny własny rozwój osobisty, które w natłoku spraw i obowiązków, nie miały nigdy czasu na to, aby choć w niewielkiej cząstce poświęcić go sobie.

Program, który zaspokoi potrzeby i  oczekiwania  związane z potrzebą bycia wysłuchaną i zrozumianą, a także przynależności uczuciowej  i wsparcia duchowego.
Pozwoli na przyjrzeniu się sobie, dostrzeżeniu swej niepowtarzalności, piękna a także kobiecości i podniesieniu własnej wartości.Praca nad zrewidowaniem i przedyskutowaniem własnych postaw, lęków i sposobów radzenia sobie z problemami, które niesie życie.

„Zaprzyjaźnić się z własnymi uczuciami i emocjami. Pokonać (?) stres” – warsztat (ok. 40 godz.)
 • czym są uczucia i emocje?
 • poznaj siebie samego
 • umiejętności emocjonalne, czyli techniki i sposoby radzenia sobie z własnymi i cudzymi przykrymi emocjami
 • o kobietach i mężczyznach
 • o inteligencji emocjonalnej
 • skąd stres i jak sobie z nim radzić
„Poczucie własnej wartości, elementy relaksacji i pracy z ciałem” – warsztat (ok. 30 godz.)
Praca w grupie buduje poczucie własnej wartości, pozwala spojrzeć na siebie życzliwszym okiem. Zmaga się ze stereotypami, w których często tkwimy i uczy patrzeć na siebie przyjaźniej i wyrozumialej. Praca z ciałem i relaksacja uczą harmonii ducha, umysłu i ciała. Akceptacji dla tego, kim jestem i poczucia własnego sprawstwa.
„Przemijanie i śmierć” – warsztat (40 godz.)
Kolejne dni naszego życia obdarzają nas nieustannie czymś nowym, wpisują nas w kolejne role, pozwalają odkrywać własne możliwości i talenty, uczą i doświadczają, ale równocześnie odzierają nas ze złudzeń, zabierają, trwożą, rysują bruzdy na naszych twarzach, przydają zmarszczek i łez…
Co nas cieszy? Co opłakujemy? Dlaczego, żyjąc, tyle razy umieramy? Dlaczego boimy się mówić o umieraniu?
Dlaczego to właśnie śmierć rodzi życie?