Trening asertywności (2×2 dni – 2×15 godz. lub 4 dni – 30 – 35 godz.)
Asertywność nie jest wrodzona. Wynika z nauczenia się w różnych sytuacjach określonego sposobu przeżywania i reagowania. Jeżeli człowiek, kontaktując się z innymi ludźmi, nie zdecyduje się stanowczo i jasno określać swoich praw inni, z konieczności, określą za niego jego rolę…

Udział w treningu:

  • daje możliwość nauczenia się bezpośredniego, uczciwego i stanowczego wyrażania wobec innej osoby swoich uczuć, postaw i opinii lub pragnień w sposób respektujący uczucia, postawy, opinie lub pragnienia tej osoby
  • pozwala na ćwiczenia asertywnych zachowań, jako alternatywy do zachowań biernych i agresywnych
Warsztat komunikacji interpersonalnej ( 25 – 35 godz.)

Dobra, otwarta komunikacja jest gwarantem porozumienia między ludźmi oraz lepszego funkcjonowania w różnych sytuacjach kontaktu z nimi. Zdecydowanie wpływa na jakość relacji interpersonalnych.

Praca skupiać się będzie na:

  • ćwiczeniu umiejętności właściwego przekazu i odbioru komunikatu (tu m.in.: aktywne słuchanie, sfera werbalna i pozawerbalna w komunikacji)
  • uświadomienie własnych barier komunikacyjnych
  • nadawanie komunikatów ?Ja?
Warsztat zawodowych relacji i interpersonalnych umiejętności ( 30 – 40 godz.)
Adresowany jest przede wszystkim do kadry kierowniczej, liderów grup itp.
Głównym zadaniem warsztatu jest usprawnienie funkcjonowania w zespołach ludzkich, np. dyrektora w kontaktach z zespołem pracowników. Uczestnictwo w nim podnosi również umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i patowych.
Przedmiotem zajęć będą:

  • integracja
  • komunikacja
  • asertywność
  • negocjacje i mediacje, jako zintegrowane, wybrane elementy kilku, odrębnych warsztatów
Warsztaty antystresowe (20 godz.)
Praca nad przekazaniem wiadomości i informacji oraz ćwiczenie umiejętności dotyczących radzenia sobie ze stresem, gospodarowania czasem, pozytywnego myślenia oraz stawiania sobie sensownych, możliwych do osiągnięcia celów. Wybrane techniki relaksacyjne.
Trening relaksacji i pracy z ciałem, z elementami treningu twórczości i wizualizacji
(najlepsza forma wyjazdowa: 25 – 35 godz.)
Zajęcia, które dzięki ćwiczeniom rozbudzającym wyobraźnię, muzyce, pracą nad uzyskaniem świadomości potrzeb własnego ciała i ducha, jednoczą i harmonizują umysł, duszę i ciało, zmniejszają napięcia i napełniają nową siłą i energią.
Warsztat integracji (15 – 20 godz. najlepsza forma wyjazdowa)
Szkolenie dla pracowników i członków Gminnych Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodków Opieki Społecznej, wolontariuszy (40 godz.)